Yu Yu Hakusho: Ghost Files: Seiryu, the Blue Dragon
Season 1 Episode 18