Yu Yu Hakusho: Ghost Files: Yusuke vs. Rando: 99 Attacks
Season 1 Episode 13