Yu Yu Hakusho: Ghost Files: Rando Rises, Kuwabara Falls
Season 1 Episode 12